• పేజీ_బ్యానర్
  • పేజీ_బ్యానర్

ప్రాజెక్టులు

2012 జియాంగ్సు-60㎡

2012 బీజింగ్-100㎡

2017 జెజియాంగ్-110㎡

2018 గ్వాంగ్జీ -96㎡

2018 గ్వాంగ్‌డాంగ్-100㎡

2018 వుహాన్-280㎡